Archiwalia  Jesień na Sowińcu  [22]

Jesień na Sowińcu

Kraków, 2005